Thảo nào, hôm kia site mình vào toàn redriect sang trang linh tinh, tuy nhiên vẫn vào Admin bình thường. Sau đó update các plugin lên, update core WordPress lên thì mọi thứ lại bình thường. Đang không hiểu tại sao như kiểu VPS bị xâm nhập.