Hướng dẫn cài đặt SSH2 trên server linux

Nhân tiện có khách hàng nhờ  cài đặt ssh2 trên server của họ, vì mã nguồn của họ cần sử dụng giao thức này để remote và chạy các câu lệnh trên một server khác.  Nên mình sẽ viết lại chi tiết quá trình cài đặt  để bạn nào cần thì có thể sử dụng.

Hiểu nôm na ssh là một giao thức mạng,  dùng để thiết lập kết nối mạng giữa các server (server – to – server ) một cách bảo mật.
Người sử dụng có thể yên tâm làm việc mà không cần lo lắng vì thông tin user và dữ liệu của họ được mã hóa an toàn trên internet.

Đi vào công việc chính là cài đặt , trên Linux, BSD, và các hệ thống *Nix khác, các bạn làm theo từng bước như bên dưới, lưu ý là không được thiếu bước nào nhé. (ở đây mình cài đặt trên hệ điều hành centos)

1. Cài đặt OpenSSL

CentOS: yum install openssl-devel
CentOS(64bit): yum install openssl-devel.x86_64

2 Cài đặt libssh2

wget http://libssh2.org/download/libssh2-1.4.2.tar.gz
tar xvfz libssh2-1.4.2.tar.gz
cd libssh2-1.4.2
./configure
make
make install

3.  Cài đặt PECL/ssh2

php -i | grep extension_dir

Sau đó cd vào thư mục mà lệnh trên xuất ra nhé (của mình là /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613 )

cd /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613
wget http://pecl.php.net/get/ssh2-0.11.3.tgz
tar -xzf ssh2-0.11.3.tgz
mv ssh2-0.11.3 php-ssh2
cd php-ssh2/
phpize
./configure –with-ssh2
make
make install
echo “extension=ssh2.so” >> /usr/local/lib/php.ini
service httpd restart

Thế là xong rồi,các bạn chỉ cần kiểm tra lại kết quả của công sức mình bỏ ra từ nãy tới giờ thôi.Đơn giản chỉ cần chạy lệnh :

php -i | grep ssh2

Nếu kết quả xuất  tương tự  như bên dưới thì có nghĩa là công sức nãy giờ của bạn đã được đền đáp.

Registered PHP Streams => compress.zlib, dict, ftp, ftps, gopher, http, https, imap, imaps, pop3, pop3s, rtsp, smtp, smtps, telnet, tftp, php, file, data, zip, ssh2.shell, ssh2.exec, ssh2.tunnel, ssh2.scp, ssh2.sftp
ssh2
libssh2 version => 1.4.2
banner => SSH-2.0-libssh2_1.4.2
PWD => /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/php-ssh2
_SERVER[“PWD”] => /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/php-ssh2
_ENV[“PWD”] => /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20060613/php-ssh2

Chúc các bạn thành công

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Máy Chủ

Hướng dẫn tối ưu hóa forum VBB

2012-8-21 15:12:51

Máy ChủVPS Server

Hướng dẫn xóa toàn bộ Mail Queue trên Server Linux

2012-10-17 11:30:39

2 trả lời ATác giả MQuản lý
  1. Ok vừa tìm gg

  2. cám ơn nhiều nha.mình đang rất cần cái nay

Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối