Trang chủ Từ khóa OpenSSH

Tag: OpenSSH

Làm thế nào để đổi thông tin port SSH ?

Việc sử dụng thông tin port SSH  mặc định để kết nối từ xa đến máy chủ khá nhạy cảm. Điều này có thể...

Hướng dẫn cài đặt SSH2 trên server linux

Nhân tiện có khách hàng nhờ  cài đặt ssh2 trên server của họ, vì mã nguồn của họ cần sử dụng giao thức này...

SSH là gì? Định nghĩa của SSH

SSH là gì?SSH là một chương trình tương tác giữa máy chủ và máy khách có sử dụng cơ chế mã hoá đủ mạnh...