Trang chủ Từ khóa Backup wordpress

Tag: backup wordpress

Hướng dẫn sao lưu trang web WordPress và upload lên Google...

Tạo một bản sao lưu cho website của bạn là một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm cho trang web của mình.

Bảo vệ website của bạn với TOP 7 Plugins sao lưu...

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trang web Wordpress của bạn cất công xây dựng bị mất hết dữ liệu? Làm lại tất cả từ đầu hay sử dụng bản sao lưu để khôi phục lại?