Trang chủ Từ khóa Command

Tag: Command

Hướng dẫn sử dụng lệnh Grep trong Linux

GREP (Global regular expression print) là lệnh tìm kiếm các dòng có chứa một chuỗi hoặc từ khóa trong file. Trong bài viết này...

Cách Repair Database bằng Command qua SSH.

Database của bạn vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng tới một ngày bạn nhận được thông báo database của bạn bị lỗi, trong...