Cách Repair Database bằng Command qua SSH.

Database của bạn vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng tới một ngày bạn nhận được thông báo database của bạn bị lỗi, trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách repair tables database bị hỏng qua ssh:

– Login SSH,
cd /usr/local/mysql/var/[DBNAME]/

Note: Bạn thay [DBNAME] bằng tên database của bạn.

– Stop MySQL server:
/etc/rc.d/init.d/mysql stop
hoặc
/etc/rc.d/init.d/mysqld stop

– Check tables:
myisamchk *.MYI

– Repair tables:
myisamchk -r *.MYI

– Start MySQL:
/etc/rc.d/init.d/mysql start
hoặc
/etc/rc.d/init.d/mysqld start

– Bạn có thể sử dụng mysqlcheck nếu không muốn dừng MySQL
mysqlcheck [DBNAME]

-Repair tables:
mysqlcheck -r [DBNAME]

Bạn có thể tìm hiểu thêm về 2 câu lênh trên với command:

man myisamchk

man mysqlcheck

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻMáy Chủ

SSH là gì? Định nghĩa của SSH

2012-7-23 22:58:05

VPS Server

Máy chủ ảo VPS - Virtual Private Server là gì?

2012-7-31 17:24:18

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối