[…] bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn thay đổi thông tin port mặc định của SSH để giảm thiểu các rủi ro […]