Todo – WordPress Admin Theme & Login Page

Bring “Todo” to WordPress Plugin

Custom WordPress Admin bar, menu, icons, colors and login page.

COLORS

Change the admin colors

 • Use default colors
 • Change global colors
 • Change menu colors
 • Change bar colors

ADMIN BAR

Change the admin bar on the top

 • Custom admin logo
 • Custom admin name
 • Hide admin name
 • Hide quick links

MENU

Rename/Remove the menu/submenu on the left

 • Rename menu/submenu title
 • Remove menu/submenu
 • Custom menu icons
 • Drag/drop to sort menu/submenu

LOGIN PAGE

Change the login page logo

 • Custom login page logo
 • Change login page background color
 • Change login page background image

Change admin footer text and version

 • Change footer text
 • Change footer version

EXTRA

 • Disable open-sans font from google webfont api
 • Use local open-sans fonts
 • Import/Export
 • Disable settings on sub sites

  Quyền download

  Lượt xem
  • VNĐ
   Download miễn phí
   Bình luận để download
   Đăng nhập để download

  • {{attr.name}}:
  Cấp độ hiện tại của bạn là
  Bạn có tất cả các tài nguyên được tải xuống miễn phí mỗi ngàyPrivilege of the second, remaining todayTimes Bạn đã có quyền download

  Ebook Wordpress

  Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


  DownloadPlugin Wordpress

  Ultimate Membership Pro - WordPress Membership Plugin

  2021-3-25 10:20:09

  DownloadPlugin Wordpress

  All in One Support Button + Callback Request. WhatsApp, Messenger, Telegram, LiveChat and more...

  2021-3-25 10:54:59

  0 trả lời ATác giả MQuản lý
   Chưa có phản hồi nào
  Trung tâm cá nhân
  Giỏ hàng
  Phiếu mua hàng
  Đăng nhập ngay
  Tin nhắn Danh sách tin nhắn
  Tìm kiếm
  Tối