Trong danh sách trên, trình kéo thả nào có hỗ trợ tiếng Việt vậy ạ?
Cảm ơn Ad rất nhiều!