Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx

0
155

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Nginx – Nhiều trang web bắt buộc phải luôn chạy SSL (Https). Và bạn cần đảm bảo rằng mọi người dùng phải truy cập trang web thông qua SSL (https).

Nếu bất kỳ người dùng nào cố gắng truy cập trang web bằng http, thì họ phải được tự động chuyển hướng sang https. Bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình tự động chuyển hướng trang web từ http sang https khi sử dụng Nginx Webserver.

Chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache

1. Sửa file Virtualhost

Sửa file virtualhost của website bằng trình soạn thảo văn bản. Trong bài viết này HOSTVN sẽ sử dụng Nano Editor.

 • Đối với Ubuntu
sudo nano /etc/nginx/sites-enabled/example.com.conf
 • Đối với CentOS
sudo nano /etc/nginx/conf.d/example.com.conf
 • Lưu ý: Nếu trên ubuntu các bạn cài đặt Nginx phiên bản mới 1.17 thì cách sửa file virtualhost sẽ giống với CentOS

Các bạn tiến hành sửa nội dung của virtualhost tương tự như dưới đây. Thay đổi example.com bằng tên miền thực của bạn.

server {
  listen 80;
  server_name example.com www.example.com;
  return 301 https://www.example.com$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl;
  server_name www.example.com;
  root /var/www/html
  index index.html index.htm index.php

  error_page 403 /error/404.html;
  error_page 404 /error/404.html;
  error_page 500 502 503 504 /error/50x.html;

  ssl_certificate /etc/nginx/ssl/www.example.com.pem;
  ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/www.example.com.key;
}

Sau khi thực hiện thay đổi file Virtual host, các bạn tiến hành khởi động lại máy chủ web Nginx của bạn và thử truy cập website của bạn để kiểm tra.

sudo service nginx restart

2. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách chuyển hướng từ HTTP sang HTTPS khi sử dụng Nginx webserver. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn chuyển hướng HTTP sang HTTPS trên Apache.

email-business-leaderboard-blog-v3.png
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments