sau khi sử dụng cách thứ nhất mà muốn về lại tên miền kia thì làm thế nào hả anh ? em xóa dòng reditct rồi restart apache2 rồi mà vẫn bị chuyển miền