Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 7

MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ MySQL. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MariaDB 10 trên CentOS 7.

Cài đặt MariaDB trên CentOS 7 – MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được phát triển với sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại.

MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL.

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MariaDB 10 trên CentOS 7.

Cài đặt MariaDB trên CentOS 7

1. Bước 1: Tạo file repo

Theo mặc định repo của CentOS chỉ có sẵn MariaDB 5. Để cài đặt MariaDB 10 các bạn cần tạo repo riêng.

nano /etc/yum.repos.d/mariadb.repo

Dán nội dung dưới đây vào sau đó bấm Ctrl + o và nhần Enter để lưu file, nhấn Ctrl + x để thoát khỏi nano.

[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.5.2/rhel7-amd64/
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1
  • Lưu ý: Tại thời điểm viết bài phiên bản MariaDB 10 mới nhất là 10.5.2. Trước khi tạo repo các bạn có thể truy cập http://yum.mariadb.org để kiểm tra phiên bản

2. Bước 2: Cài đặt MariaDB

Sau khi tạo file repo các bạn tiến hành cài đặt MariaDB bằng lệnh sau

yum install MariaDB-server MariaDB-client -y

3. Bước 3: Đặt mật khẩu root

Khi quá trình cài đặt hoàn tất các bạn tiến hành đặt mật khẩu root bằng cách chạy các lệnh sau

systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
mysql_secure_installation

Tiến hành lựa chọn giống như sau

Enter current password for root (enter for none): Nhấn phím Enter
Switch to unix_socket authentication [Y/n]: n
Change the root password? [Y/n]: Y
New password: Nhập password root các bạn muốn tạo
Re-enter new password: Nhập lại password root
Remove anonymous users? [Y/n] : Y
Disallow root login remotely? [Y/n]: Y
Remove test database and access to it? [Y/n] : Y
Reload privilege tables now? [Y/n]: Y

4. Video cài đặt

5. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và đặt mật khẩu root cho MariaDB trên CentOS 7. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt LEMP (Nginx – MariaDB – PHP) trên CentOS 7.

 

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hiển thị lượng RAM sử dụng trên Linux

2020-5-2 9:00:19

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18

2020-5-2 10:00:38

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối