Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18

MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ MySQL. Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MariaDB 10 trên Ubuntu 18.

Cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18 – MariaDB là một sản phẩm mã nguồn mở tách ra từ mã mở do cộng đồng phát triển của hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL nhằm theo hướng không phải trả phí với GNU GPL. MariaDB được phát triển với sự dẫn dắt của những nhà phát triển ban đầu của MySQL, do lo ngại khi MySQL bị Oracle Corporation mua lại.

MariaDB được định hướng để duy trì khả năng tương thích cao với MySQL, để đảm bảo khả năng hỗ trợ về thư viện đồng thời kết hợp một cách tốt nhất với các API và câu lệnh của MySQL.

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt MariaDB 10 trên Ubuntu 18.

Cài đặt MariaDB trên Ubuntu 18

1. Bước 1: Thêm repository

Để cài đặt MariaDB 10.4 trên Ubuntu 18.04, các bạn sẽ cần thêm MariaDB repository vào hệ thống. Trước tiên các bạn cần cài đặt software-properties-common bằng lệnh sau:

sudo apt-get install software-properties-common -y

Sau đó các bạn chạy lệnh sau để thêm Repository Key vào hệ thống

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8

Screenshot_6

Tiếp theo thêm repository bằng lệnh sau

sudo add-apt-repository "deb [arch=amd64,arm64,ppc64el] http://mariadb.mirror.liquidtelecom.com/repo/10.4/ubuntu $(lsb_release -cs) main"

2. Bước 2: Cài đặt MariaDB

Để cài đặt Mariadb, hãy chạy các lệnh sau:

sudo apt update
sudo apt -y install mariadb-server mariadb-client

3. Bước 3: Đặt mật khẩu root MariaDB

Sau khi quá trình cài đặt hoàn tất các bạn tiến hành đặt mật khẩu root cho Mariadb bằng cách chạy lần lượt các lệnh sau

sudo mysql -u root
use mysql;
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Mật-Khẩu-Bạn-Muốn-Đặt';
flush privileges;
exit

Thay Mật-Khẩu-Bạn-Muốn-Đặt bằng mật khẩu của bạn

Screenshot_7

4. Bước 4: Khởi động MariaDB

Sau khi đặt mật khẩu root các bạn chạy các lệnh sau để khởi động Mariadb

sudo systemctl start mariadb
sudo systemctl enable mariadb

5. Bước 5: Bảo mật MariaDB

Cuối cùng tiến hành bảo mật MariaDB bằng lệnh sau

sudo mysql_secure_installation

Các bạn lựa chọn như sau

Enter current password for root (enter for none): Nhập mật khẩu root các bạn đã đặt
Switch to unix_socket authentication [Y/n] : n
Change the root password? [Y/n] : n
Remove anonymous users? [Y/n] : Y
Disallow root login remotely? [Y/n] : Y
Remove test database and access to it? [Y/n] : Y
Reload privilege tables now? [Y/n] : Y

Để kiểm tra MariaDB đã chạy hãy chưa các bạn dùng lệnh

service mariadb status

Screenshot_9

6. Kết luận

Qua bài viết này HOSTVN đã hướng dẫn các bạn cách cài đặt và đặt mật khẩu root cho MariaDB trên Ubuntu 18. Nếu có bất kỳ ý kiến đóng góp nào các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt LEMP (Nginx – MariaDB – PHP) trên Ubuntu 18.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt MariaDB trên CentOS 7

2020-5-2 9:30:28

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

2020-5-2 21:37:55

0 trả lời ATác giả MQuản lý
    Chưa có phản hồi nào
Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối