Hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 8

Memcached hường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho website. Bài viết này sẽ hướng dẫn cài đặt Memcached trên CentOS 8.

Cài đặt Memcached trên CentOS 8 – Memcached là một hệ thống lưu trữ bản sao các đối tượng và dữ liệu được truy cập nhiều lần để tăng tốc độc truy xuất. Nó thường được sử dụng để tối ưu hóa việc tải dữ liệu từ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trên nền web. 

Trong bài viết này HOSTVN sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt Memcached làm cache trên VPS CentOS 8 giúp tăng tốc độ website của bạn.

Cài đặt Memcached trên CentOS 8

1. Cài đặt Memcached

Các gói Memcached có sẵn trong kho lưu trữ của CentOS 8. Việc cài đặt khá dễ dàng, hãy chạy lệnh sau

dnf install memcached libmemcached -y

Gói libmemcached cung cấp một số công cụ dòng lệnh để quản lý máy chủ Memcached. Sau khi cài đặt hoàn tất, hãy bật và khởi động dịch vụ Memcached bằng cách gõ lệnh:

systemctl enable memcached --now

Screenshot_111

Để xác minh rằng memcached đang chạy, gõ:

systemctl status memcached

Screenshot_112 - cài đặt Memcached trên CentOS 8

Như vậy bạn đã hoàn tất cài đặt, khởi động Memcached trên máy chủ CentOS 8 của mình và bây giờ bạn có thể bắt đầu sử dụng nó.

2. Kết nối với Memcached

Để kết nối với máy chủ Memcached, bạn cần sử dụng language-specific client.

2.1. PHP

Để sử dụng Memcached với ứng dụng PHP như WordPress, Drupal hoặc Magento, bạn cần cài đặt tiện ích mở rộng php-pecl-memcached:

dnf install php-pecl-memcache

2.2. Python

Có một số thư viện Python để tương tác với memcached. Bạn có thể cài đặt thư viện ưa thích của mình bằng pip:

pip install pymemcache

Hoặc

pip install python-memcached

3. Remote Access

Nếu ứng dụng của bạn chạy trên một server khác với server cài đặt Memcached, bạn cần định cấu hình tường lửa của mình và chỉ cho phép truy cập vào cổng Memcached 11211 từ địa chỉ IP của máy chủ cài đặt ứng dụng.

Nếu ứng dụng và Memcached của bạn chạy trên cùng máy chủ hãy bỏ qua phần này.

Nếu Memcached được cấu hình không đúng nó có bị thể lợi dụng để thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS).

Ví dụ sau đây giả định rằng bạn muốn kết nối với máy chủ Memcached qua mạng riêng. IP máy chủ Memcached là 192.168.78.20 và địa chỉ IP của máy chứa ứng dụng là 192.168.78.30. Bước đầu tiên là chỉnh sửa cấu hình Memcached:

nano /etc/sysconfig/memcached

Trong tham số OPTIONS , thêm địa chỉ IP của máy chủ 192.168.100.20.

Screenshot_113

Lưu tệp và khởi động lại dịch vụ Memcached để các thay đổi có hiệu lực:

systemctl restart memcached

Khi dịch vụ được cấu hình, bước tiếp theo là mở cổng memcached trong tường lửa của bạn.

CentOS đi kèm với một công cụ cấu hình tường lửa FirewallD. Các lệnh bên dưới sẽ tạo một vùng mới có tên memcached, mở cổng 11211 và chỉ cho phép truy cập từ địa chỉ IP máy chứa ứng dụng.

firewall-cmd --new-zone=memcached --permanent
firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/udp --permanent
firewall-cmd --zone=memcached --add-port=11211/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=memcached --add-source=192.168.78.30/32 --permanent
firewall-cmd --reload

4. Kết luận

Trong bài viết này HOSTVN đã hướng bạn cách cài đặt Memcached trên hệ thống sử dụng CentOS 8. Để biết thêm thông tin về Memcached, hãy tham khảo Memcached Wiki. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào hãy để lại bình luận bên dưới. Ngoài ra các bạn có thể xem thêm hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 8.

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Jenkins trên CentOS 7

2020-5-31 19:22:44

Góc chia sẻVPS Server

Hướng dẫn cài đặt Redis trên CentOS 8

2020-6-1 13:36:25

2 trả lời ATác giả MQuản lý
  1. lệnh nào để set cron job auto xóa cache của memcached trong mỗi 1 tiếng ạ trên vps sài hostvn script ạ

    • Nếu bạn sử dụng Bản Ubuntu thì memcached sẽ được tự động xoá vào 00h đêm hàng ngày

Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối