Dùng VPS vẫn tiết kiệm nhất Ad ạ, máy chủ vật lý tiền chịu ko nổi. Cảm ơn Ad!