Cách khắc phục cảnh báo “Leverage Browser Caching” trong WordPress

Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách khắc phục cảnh báo “Leverage Browser Caching” trong WordPress, trên Linux based virtual private server. Leverage Browser Caching là một cảnh báo mà bạn có thể gặp phải nếu bạn chạy thử nghiệm tốc độ hoặc hiệu suất cho website của mình bằng cách sử dụng một số công cụ có sẵn trực tuyến. Khi bạn đang chạy thử nghiệm tốc độ hoặc hiệu suất cho trang web WordPress của mình bằng cách sử dụng một số công cụ kiểm tra trực tuyến như Google PageSpeed ​​Insights , bạn có thể gặp thông báo cảnh báo cho biết bạn chưa bật bộ browser catching cho trang web của mình.

Cách khắc phục cảnh báo "Leverage brower cathching" trong wordpress

Cách khắc phục cảnh báo “Leverage Browser Caching” trong WordPress

Browser catching thực chất là gì?

Mỗi khi trình duyệt của bạn tải một trang, nó cần tải xuống tất cả các tài nguyên web để hiển thị trang đó đúng cách. Điều này bao gồm các tài nguyên như tệp HTML, CSS, JavaScript hoặc hình ảnh. Vì vậy, việc tìm nạp các tài nguyên đó nhiều lần có thể chậm và tốn kém. Bằng cách kích hoạt Leverage Browser Caching, bạn có thể xác định xem một số tài nguyên có thể được lưu trữ và theo đó, tài nguyên có thể được lưu trong bộ nhớ cache hay không và cách nó có thể được xác nhận lại khi chính sách lưu trữ hết hạn.

Bằng cách cho phép Leverage Browser Caching, thời gian tải trang có thể được cải thiện đáng kể cho tất cả khách truy cập quay lại của bạn, đặc biệt là đối với những người truy cập lại các khu vực tương tự trên trang web của bạn.

Làm thế nào để bạn khắc phục cảnh báo “Leverage Browser Caching” trong WordPress?

Trước tiên, bạn cần phải tìm hiểu xem trang web WordPress của bạn có được Apache hoặc Nginx hỗ trợ hay không. Nếu bạn đang chạy máy chủ web Apache trên VPS Linux của mình, bạn có thể đăng nhập vào máy chủ của mình và chỉnh sửa .htaccess cho trang web WordPress của mình. Thêm các dòng sau:

## EXPIRES CACHING ##
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive On
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 year"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 year"
ExpiresByType image/png "access plus 1 year"
ExpiresByType text/css "access plus 1 month"
ExpiresByType application/pdf "access plus 1 month"
ExpiresByType text/x-javascript "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-shockwave-flash "access plus 1 month"
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
ExpiresDefault "access plus 2 days"
</IfModule>
## EXPIRES CACHING ##

Trong trường hợp bạn đang chạy Nginx trên VPS Linux, hãy thêm các dòng sau vào cấu hình nginx cho trang web WordPress của bạn:

# Enable browser caching
    location ~*  \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
        expires 7d;
}

Đừng quên khởi động lại Nginx để các thay đổi có thể có hiệu lực:

sudo service nginx restart

Khi bạn bật Leverage Browser Caching cho trang web WordPress của mình, bạn có thể sử dụng Google PageSpeed ​​Insights hoặc một số công cụ tốc độ trang khác có sẵn trực tuyến để kiểm tra trạng thái. Bây giờ công cụ tốc độ trang sẽ cho bạn thấy rằng Leverage Browser Caching cho trang web WordPress của bạn được kích hoạt.

Tất nhiên, bạn không cần phải sửa chữa Leverage Browser Caching Warning trong WordPress, nếu bạn sử dụng dịch vụ WordPress Hosting của HOSTVN , trong trường hợp này bạn có thể yêu cầu bộ phận kỹ thuật hỗ trợ cấu hình Leverage Browser Caching Warning cho bạn. Kỹ thuật của chúng tôi luôn có mặt 24/7 để hỗ trợ mọi yêu cầu của khách hàng.

XEM THÊM:

Hướng dẫn cách kiểm tra bảo mật website nhanh chóng nhất

Cách sửa lỗi 500 internal server error trong WordPress

Ebook Wordpress

Đăng ký nhận Ebooks toàn tập hướng dẫn sử dụng WordPress cơ bản


EmailGóc chia sẻ

Tài khoản Email G Suite của tôi bị khóa, Nguyên nhân và Hướng giải quyết như thế nào ?

2018-8-21 14:14:50

Góc chia sẻ

Danh sách các công cụ marketing bạn cần năm 2018

2018-8-22 8:11:28

2 trả lời ATác giả MQuản lý
  1. Cảm ơn admin

  2. cảm ơn ad đã chia sẻ

Trung tâm cá nhân
Giỏ hàng
Phiếu mua hàng
Đăng nhập ngay
Tin nhắn Danh sách tin nhắn
Tìm kiếm
Tối