Email

Đây là nơi chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm trong quá trình sử dụng email, cách thiết lập mail cho doanh nghiệp, những tiêu chí nào để lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ mail chuyên nghiệp, đăng ký  mail miễn phí ở đâu. Hướng dẫn cấu hình imap, pop3, exchange cho mail trên microsoft outlook, iphone iOS, macbook, android, windows phone. Cấu hình smtp để gửi mail trong wordpress, contact form 7, php, nagios, joomla. Cài đặt ứng dụng mail server mdeamon hoặc zimbra trên centos, ubuntu, windows server 2008, xampp, linux os. Thiết lập bảo mật 2 lớp và backup hệ thống, cách khôi phục dữ liệu email khi sự cố xảy ra, những vấn đề và quy định cần chú ý khi sử dụng dịch vụ mail. Giới thiệu những thông tin liên quan đến giải pháp phần mềm dành cho email server tốt nhất hiện nay trên thị trường.